Dikuasakan oleh Blogger.

Services

Services
Sound & Light System, Event Management, Recording, Studio, Books, Boutique, Photography, Wedding Planner, Transportation, Videography, Designing & Printing. Interested with the services?? Kindly text to 012-5829252.

Aku

Jurutera di KTF Engineering (M) Sdn. Bhd. Graduan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dalam Sarjana Muda Kejuruteraan (Komunikasi) di Kulliyyah Kejuruteraan. Tokoh Pelajar Putera 2004, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Nibong Tebal, Pulau Pinang. Melibatkan diri secara aktif dalam gerakan mahasiswa dalam dan luar kampus. Mantan Presiden Persatuan Pelajar Kejuruteraan 2006/2007 (Matrikulasi UIAM), mantan Pengerusi Perhubungan Awam, Majlis Perwakilan Pelajar UIAM 2008/2009 dan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia bagi sesi 2009/2010. Email : hang_jebat25@yahoo.com

Followers

Mahasiswa Pewaris Kepimpinan Negara

Sabtu, 28 Ogos 2010
SKRIP MAJALAH VISI IKIM


Soalan 1
Apakah definisi mahasiswa ?


Mahasiswa berasal daripada perkataan ”Maha” dan ”Siswa”. Sebagaimana yang diketahui, maha itu dikategorikan sebagai kuasa atau sesuatu yang hebat manakala siswa itu pula bermaksud pelajar bijak pandai yang merujuk kepada golongan pelajar di peringkat yang lebih tinggi iaitu di peringkat universiti. Maka, definisi mahasiswa disini ialah kuasa pelajar atau kehebatan pelajar (pelajar yang berkuasa/hebat).

Soalan 2
Kenapa mahasiswa sering dikaitkan dengan harapan bangsa dan sebagai pewaris kepimpinan negara?


Mahasiswa sering dikaitkan dengan harapan bangsa dan sebagai pewaris kepimpinan negara kerana mereka ini lazimnya terdiri daripada generasi muda yang berintelektual serta bersemangat tinggi dalam melakukan sesuatu perkara. Malah, mereka ini dilihat sebagai golongan yang idealistik yang mana mampu menyumbang idea-idea yang bernas dan segar dalam memberikan pandangan. Malah, golongan mahasiswa yang juga dikenali sebagai golongan pertengahan ini dilihat mampu memberi impak kepada perubahan politik sesebuah negara. Oleh yang demikian, ianya jelas terbukti bahawa mahasiswa adalah generasi pelapis kepimpinan negara yang bakal menerajui kemajuan dan ketamadunan negara pada masa akan datang.

Soalan 3

Apakah ciri-ciri mahasiswa yang cemerlang ?


- Sentiasa berfikir di luar kotak
- Berani menyuarakan pandangan yang bernas serta mengkritik apabila perlu
- Berperwatakan sebagai Jurubicara Ummah demi kedaulatan agama, bangsa dan negara
- Peka dengan isu-isu masyarakat di luar kampus
- Mengambil tahu serta menganalisa isu-isu semasa yang berlaku dalam negara
- Memimpin mahasiswa yang lain melalui persatuan-persatuan pelajar

Soalan 4
Apakah penyakit atau permasalahan yang melanda mahasiswa hari ini?


Antara penyakit utama yang melanda mahasiswa hari ini adalah sikap individualistik dan materialistik. Ini terjadi apabila mereka beranggapan universiti itu hanyalah sebagai tempat mereka mendapatkan ijazah dengan pointer yang cemerlang dan seterusnya mendapat pekerjaan yang baik. Akhirnya, mereka ini akn mati rasa dengan isu-isu masyarakat di luar.

Selain itu, segelintir mahasiswa pada hari ini lebih tertarik kepada hiburan melampau iaitu budaya hedonistik. Budaya kurang sihat ini dikenali sebagai virus perosak ummah kerana kewujudannya yang berpunca daripada barat dilihat memberi kesan yang sangat buruk kepada golongan muda mudi di negara ini. Budaya ini juga dikatakan mampu mengalih perhatian mahasiswa terhadap isu-isu ummah yang berlaku di dalam dan di luar negara. Malah, jika disuruh mereka ini berbicara soal permasalahan ummah yang berlaku di Palestin contohnya, berapai ramai diantara mereka yang mampu memberikan pandangan yang bernas dan segar. Sudah pasti tidak ramai yang mampu melakukannnya, kerana mereka ini lebih teruja untuk bercakap mengenai artis-artis kesayangan mereka yang dicipta khas daripada barat.

Soalan 5

Apakah peranan saudara sebagai MPP di universiti ke atas mahasiswa?


Sebagai MPP di UIAM, peranan kami kepada mahasiswa di universiti adalah dengan mengambil tahu akan perihal kebajikan mahasiswa-mahasiswa yang lain dan seboleh mungkin akan membantu mereka. Ini termasuklah dari segi kewangan dan juga kemudahan-kemudahan untuk belajar. Semua permasalahan ini akan kami bawa kepada pihak atasan universiti dan akan cuba diselesaikan secara bersama diantara pihak pentadbiran universiti dan juga daripada Majlis Perwakilan Pelajar.

Selain itu, kami di sini juga amat menitikberatkan pertarbiyahan rohani dan pendidikan pengetahuan am ke atas mahasiswa. Ini kerana, dua elemen ini iaitu ilmu-ilmu keagamaan dan pengetahuan am tersebut amat penting dalam membentuk generasi mahasiswa yang berdaya saing sebagai persediaan awal kepada mereka apabila berbakti kepada masyarakat di luar sesudah memasuki alam pekerjaan kelak. Sebagai contoh, kami sering mengadakan forum-forum umum yang menggalakkan mahasiswa berbicara, berkongsi idea, mengkritik dan berdebat secara sihat mengenai sesuatu isu. Malah, kami juga sering menganjurkan program-program bersifat keagamaan untuk mengajak golongan mahasiswa ini agar dekat kepada pencipta meraka seperti melakukan ceramah agama, qiamullail dan juga iftar (berbuka puasa) secara bersama.

Soalan 6

Bagaimana budaya kreativiti, inovasi dan penyelidikan dapat diterap dalam kalangan mahasiswa hari ini?


Budaya-budaya seperti ini mungkin dapat diterap dalam kalangan mahasiswa hari ini jika mahasiswa hari ini sedar akan peranan dan keberadaan mereka di universiti. Semuanya bertitik tolak daripada diri mereka sendiri untuk memupuk budaya positif ini ke dalam diri mereka. Selain itu, pihak universiti juga mungkin boleh memainkan peranan sebagai badan yang paling berautoriti di universiti dengan menjalankan kempen-kempen tertentu kepada mahasiswa agar minda mereka ini tidak hanya tertumpu kepada nota-nota pensyarah dan ’copy & paste’ maklumat daripada buku rujukan sahaja. Mereka harus dipupuk untuk berfikir diluar kotak supaya apa idea yang diberikan itu dilihat segar dan kreatif.

Soalan 7
Sebagai penutup, pada pandangan saudara yang juga merupakan mahasiswa, apakah yang perlu dilakukan oleh mahasiswa Malaysia hari ini untuk berjaya dalam hidup?


Untuk berjaya dalam hidup, mahasiswa Malaysia hari ini seharusnya mempunyai tekad serta keazaman yang penuh untuk menjadi pemacu kepimpinan negara yang berwawasan tinggi dengan membawa negara ke peringkat antarabangsa dengan cemerlang dan gemilang tanpa mengabaikan niai-nilai murni dan suruhan agama yang telah ditetapkan oleh syara’. Ini kerana, nilai-nilai murni dan suruhan agama itulah sebenarnya yang wadah utama kejayaan umat Islam di dunia dan di akhirat.

p/s: untuk disiarkan dalam majalah oleh IKIM; VISI
Read More...

Mahasiswa Berpolitik: Lakaran Masa Depan Malaysia

Selasa, 24 Ogos 2010
Penglibatan mahasiswa dalam politik semakin hangat diperkatakan sejak akhir-akhir ini. Malah, pelbagai pihak juga turut tampil memberi respon terhadap isu tersebut. Sesetengah mereka melihat adanya kepentingan untuk mahasiswa berpolitik dan ada juga yang melihat ianya memberi kesan buruk kepada pembelajaran mahasiswa dan perkembangan negara. Namun, pada pandangan saya, penglibatan mahasiswa dalam berpolitik pada masa ini adalah amat perlu atas beberapa faktor penting kerana ianya melibatkan masa depan negara. Perbincangan yang matang dan holistik terhadap isu ini amat diharapkan dan tidak seharusnya dipolitikkan oleh sesetengah parti-parti tertentu memandangkan ianya melibatkan kepentingan negara.

Pertama, saya melihat penglibatan mahasiswa dalam politik sebagai pengharmonian kepada sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia. Sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia sebenarnya amat membantu dalam sistem pengurusan dan pentadbiran negara. Contohnya perlaksanaan sistem pilihanraya bagi memilih pemimpin negara pada masa hadapan. Demokrasi dan kebebasan dari sudut memberikan pendapat, berparti, bergerak seharusnya tidak dipersoalkan. Malah setiap warganegara Malaysia yang mencapai umur majoriti juga dibenarkan membuang kertas undi ke dalam kotak undi pada hari mengundi, yang mana juga boleh diistilahkan disini sebagai ‘hari berpolitik’. Jika dilihat latar belakang golongan mahasiswa, majoriti mereka adalah berumur 21 tahun keatas dan layak mengundi untuk menyokong mana-mana parti politik. Ini adalah selaras dengan Artikel 10 Perlembagaan Persekutuan yang mengiktiraf kebebasan bersuara kepada semua rakyat Malaysia. Tambahan lagi, perkara ini juga turut bertepatan dengan prinsip demokrasi yang matang. Maka, dalam hal ini di manakah logiknya menyekat penglibatan mahasiswa dengan politik apabila untuk menyatakan sokongan, simpati dan bangkangan juga diharamkan sedangkan pada masa yang sama mereka dibenarkan untuk membuang undi ketika Pilihanraya Umum. Maka, apakah relevannya mahasiswa hari ini mempelajari ilmu teori demokrasi, kebebasan bersuara, kebebasan mengundi, tanggungjawab mendirikan Negara bangsa dan seumpamanya jika mereka tidak dibenarkan mengadaptasikannya dalam bentuk praktikal? Justeru, saya melihat tiada masalah yang wujud jika kerajaan membenarkan mahasiswa terlibat dalam politik kerana sistem demokrasi itu sendiri menuntut warganegara Malaysia menyumbang dan berperanan dalam menentukan masa depan negara termasuklah golongan mahasiswa itu sendiri. Sistem demokrasi ini, sepatutnya diamalkan dan difahami sedalamnya oleh semua pihak. Larangan mahasiswa dalam berpolitik ini seolah-olah menafikan sistem demokrasi dan hak kerakyatan mahasiswa sebagai rakyat Malaysia dalam melaksanakan kebebasan berparti.

Tidak dinafikan, istilah demokrasi itu sendiri tidak sewajarnya difahami secara literal sahaja dengan membenarkan rakyat mengamalkan apa sahaja yang mereka mahu tanpa adanya sebarang sekatan. Namun, sekatan yang dikenakan itu juga seharusnya munasabah untuk diaplikasikan. Hakim Dato’ Gopal Sri Ram, dalam satu kenyataan terbarunya menyatakan bahawa sekatan yang boleh dikenakan untuk tujuan pendidikan adalah sekatan yang munasabah sahaja. Dalam konteks ini, ianya jelas bahawa sekatan mahasiswa untuk berpolitik itu sendiri dilihat sebagai tidak munasabah kerana sekatan yang dikenakan adalah bermatlamatkan politik dan untuk kepentingan sesetengah parti politik sahaja. Ternyata, sekatan yang dikenakan tersebut bersifat ‘mala fide’.

Kedua, mahasiswa adalah golongan intelektual dan merupakan produk utama negara dalam melahirkan negara maju, berdaya saing dan bertaraf dunia. Mahasiswa seharusnya dimobilasi sepenuhnya untuk kepentingan negara. Menegah mahasiswa berpolitik adalah merugikan negara apabila aset-aset intelek ini tidak digunakan sebaiknya dalam menentukan corak dan lakaran masa depan Malaysia. Saya percaya bahawa aset-aset intelek ini mampu memberi dan menyumbang kelebihan yang mereka ada sekiranya kerajaan membenarkan mereka berpolitik. Alangkah tidak adil apabila hanya golongan tertentu sahaja yang dibenarkan berpolitik, contohnya para peladang, mekanik, mat rempit sedangkan golongan mahasiswa tidak berpeluang untuk terlibat dengan politik. Sebagai rakyat yang prihatin terhadap masa depan Malaysia, saya merasakan perkara ini haruslah difikir secara lebih kritikal oleh pihak yang berwajib.

Selain itu, saya melihat penglibatan mahasiswa dalam politik banyak memberi manfaat dan added value kepada golongan mahasiswa itu sendiri. Ini kerana, politik merupakan training ground yang berguna kepada golongan mahasiswa sebelum mereka turun di lapangan masyarakat dan beraksi di arena global. Penglibatan dalam politik bermaksud membina kemahiran jati diri seseorang mahasiswa. Keseimbangan dalam membahagikan masa antara belajar dan berpolitik akan memberi kelebihan dan cabaran positif kepada golongan ini. Justeru, jika dilihat dalam skop yang luas dan menyeluruh, mahasiswa berpolitik adalah mahasiswa yang berkemahiran, berdaya saing dan berani menghadapi cabaran.

Pengajaran dan pembelajaran Sains Politik di universiti- universiti seolah-olah tidak memberi sebarang manfaat kepada pembangunan negara sekiranya kerajaan menyekat dan melarang mahasiswa daripada berpolitik. Fakta kes yang boleh kita lihat ialah apabila mahasiswa Sains Politik belajar tentang politik dan sistem pentadbiran negara, namun malangnya, mereka tidak dibenarkan terlibat dengan politik. Persoalan yang harus difikirkan ialah sejauh mana ilmu-ilmu yang dipelajari di kuliah dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka jika larangan ini berterusan. Situasi ini seolah-olah bersifat class knowledge oriented yang hanya menekankan teorinya sahaja tanpa praktikaliti.

Justeru, saya mengharapkan pihak kerajaan terutamanya Kementerian Pengajian Tinggi mempertimbangkan semula larangan mahasiswa berpolitik. Perbincangan dan penerimaan pendapat daripada semua pihak termasuklah pendapat daripada pemimpin-pemimpin mahasiswa haruslah diambil kira sebaiknya. Beberapa perkara yang perlu diambil endah oleh kerajaan dalam isu ini termasuklah mengkaji semula kerelevanan AUKU dalam Perkara 15 dalam mengawasi pergerakan mahasiswa. Ini kerana, AUKU memberi kesan yang besar terhadap pergerakan dan perkembangan mahasiswa itu sendiri. AUKU menyebabkan mahasiswa takut, kaku, tidak berdaya saing dan tidak berani menyuarakan pendapat. Contoh yang sangat jelas, AUKU menyebabkan mahasiswa takut untuk mendaftar diri sebagai pemilih untuk pilihanraya umum akan datang. Realiti ini akan memberi kesan yang negatif kepada negara dalam menentukan pucuk pimpinan pada masa akan datang. Malah, menurut Mohamad Suhaimi al-Maniri, kewujudan AUKU juga menyebabkan mahasiswa tidak lagi bebas memperjuangkan konsep ‘bersama rakyat’ sepertimana yang dipelopori oleh rakan-rakan mereka sebelum sebelum akta berkuatkuasa. Mahasiswa selepas akta seolah-olah dipenjara dikampus-kampus dengan kehidupan mereka yang tersendiri. Saya merasakan, mana mungkin negara dapat melahirkan modal insan bertaraf dunia jika banyak pergerakan mahasiswa diikat termasuklah larangan berpolitik. Keterlibatan mahasiswa dalam politik bukanlah bererti menentang pemimpin-pemimpin politik yang ada pada hari ini.
Read More...

HM - Aug 23, 2010 - Cuma merawat

Isnin, 23 Ogos 2010

Read More...

Mahasiswa Abad 21: Mendepani Cabaran dan Realiti Semasa

Selasa, 17 Ogos 2010

Mahasiswa merupakan generasi harapan yang bakal mewarisi tampuk kepimpinan negara pada masa hadapan. Golongan yang bergelar mahasiswa ini dianggap sebagai golongan yang bijak dan berketerampilan dalam mendepani cabaran semasa. Abad 21 berkehendakkan mahasiswa yang cemerlang dalam semua aspek termasuklah akademik dan sahsiah diri. Hedonisme, krisis identiti dan pertembungan pelbagai aliran pemikiran adalah antara cabaran dan permasalahan semasa yang perlu dihadapi oleh mahasiswa abad 21. Justeru, persediaan dari sudut kecemerlangan akademik sahaja tidak mencukupi untuk melahirkan mahasiswa yang berkualiti dan bertaraf dunia.


Idealisme, aktivisme dan intelektualisme merupakan kunci utama kepada mahasiswa dalam merealisasikan hasrat kerajaan untuk melahirkan graduan kelas pertama. Ketiga-tiga elemen ini merupakan pra-syarat bagi membentuk mahasiswa abad 21 yang penuh jati diri dan berkepentingan kepada negara dan masyarakat. Di era pascamodenisme ini, intelektualisme dan proses penghayatan budaya ilmu melalui olahan idealisme perlu dikembangkan dalam bentuk aktiviti-aktiviti yang mampu merangsang pemikiran analitikal dan kritis bagi melahirkan idea-idea baru yang lebih praktikal untuk pembaikan diri dan masyarakat. Kekuatan pemikiran dan intelektual ini mampu menangkis serangan pemikiran yang menjadi alat pemusnah kepada masyarakat.


Sejajar dengan hasrat kerajaan sepertimana yang digariskan dalam teras strategik RMK10 iaitu membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia, saya melihat, golongan mahasiswa merupakan sasaran utama untuk mencapai dan merealisasikan teras strategik ini. Dalam konteks ini, saya berpandangan bahawa, mahasiswa perlu melihat pekara ini dalam ruang lingkup yang luas merangkumi semua aspek dalam kehidupan mereka semasa di alam kampus. Penglibatan mahasiswa dalam kelab, persatuan, NGO adalah penting untuk memastikan mahasiswa lebih terbuka, aktif dan berdaya saing. Penumpuan kepada bidang pengajian semata-mata akan melahirkan mahasiswa yang pasif, kaku, lesu dan tidak berdaya saing. Perkara ini perlu dimanipulasikan sebaik mungkin kerana alam kampus merupakan ‘training ground’ yang berguna dalam mempersiapkan mahasiswa untuk berhadapan dengan cabaran realiti dan kehidupan bermasyarakat.


Disamping itu, saya mengimpikan, mahasiswa abad 21 adalah mahasiswa yang mempunyai sifat dan mentaliti sebagai seorang pemikir kepada permasalahan agama, negara, bangsa dan ummah. Jika disoroti sejarah gerakan dan kuasa mahasiswa di India dan Indonesia, mereka merupakan antara faktor penyumbang kepada perkembangan dan pembangunan negara mereka. Justeru, saya melihat kuasa yang ada pada mahasiswa sebenarnya besar dan boleh dimaksimakan untuk kepentingan agama, negara dan bangsa.


Namun, jika dilihat dalam realiti golongan mahasiswa di Malaysia, saya sedikit terkilan dan kecewa apabila mahasiswa yang dikatakan golongan intelek terlibat dan terjerumus dalam kancah jenayah dan gejala sosial. Penglibatan golongan mahasiswa dalam jenayah dan gejala sosial ini sering kali dilaporkan oleh media. Saban hari, masalah dan kepincangan ini kian membarah. Saya merasakan, keadaan ini amat membimbangkan dan merugikan negara. Perlu diingat bahawa, dalam keghairahan mengejar misi menjadikan universiti dan mahasiswa Malaysia sebagai mahasiswa bertaraf dunia, kita seharusnya tidak mengabaikan perkara-perkara seperti ini. Tiada guna jika hanya cemerlang dalam akademik tapi gagal dalam aspek lain. Justeru, keseimbangan dalam semua aspek adalah amat perlu.


Sebagai mahasiswa, saya ingin mengajak seluruh mahasiswa di Malaysia untuk berjiwa besar dalam mendepani cabaran dan realiti semasa. Saya merasakan sudah tiba masanya golongan mahasiswa perlu mempunyai idealisme, berani dan berpendirian yang matang dalam semua pekara demi mewujudkan dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia kerana mahasiswa merupakan agen perubah masa depan agama, bangsa dan negara."Towards Realizing Heaven University"Read More...

MPP sokong mahasiswa berpolitik kepartian

Rabu, 11 Ogos 2010


Saya meluru menuju ke Dato' Saifuddin Abdullah , Timbalan Menteri Pengajian Tinggi sebaik sahaja beliau turun daripada pentas. Kami meminta YB Dato' untuk membacakan Resolusi Konvensyen MPP 2010 berkenaan keterlibatan mahasiswa dengan rancah politik tanah air. Terima kasih Dato' kerana sudi naik semula ke pentas untuk membacakan hasil dapatan dan pendirian kami. InsyAllah, ini adalah permulaan kepada perubahan lanskap politik tanah air kepada politik yang lebih segar dan bersih.
Hasil daripada culaan dan undian MPP yang terlibat dalam Konvensyen MPP 2010:

Bersetuju: 191 (57.01%)
Tidak bersetuju: 128 (38.21%)
Tidak pasti: 16 (4.78%)

Jumlah MPP yang terlibat: 355 orang

Yang Dipertua @ Presiden: 13/17 bersetuju mahasiswa terlibat dengan politik tanah air.

Semua yang hadir memberikan pandangan tanpa mendengar sebarang hujah daripada kedua-dua belah pihak. Saya merasakan, sekiranya undian diadakan sekali lagi, kemungkinan besar peratusan bersetuju @ tidak bersetuju @ tidak pasti akan berubah.

BANGI – Konvensyen Majlis Perwakilan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam (MPP IPTA) 2010 semalam membuat resolusi menyokong pembabitan mahasiswa IPTA dalam parti-parti politik.

Pengerusi Jemaah Yang Dipertua MPP IPTA Malaysia, Ahmad Wafi Sahirdan, 20, berkata, resolusi itu dicapai apabila 191 daripada 335 anggota MPP pelbagai IPTA yang hadir pada konvensyen itu menyokong dasar tersebut.

“Hanya 128 wakil MPP tidak bersetuju dan selebihnya kurang pasti. Maka kami mengikut keputusan majoriti wakil MPP IPTA seluruh Malaysia yang meminta kerajaan membenarkan pelajar daripada IPTA menyertai politik,” katanya ketika ditemui pemberita pada Majlis Penutup Konvensyen MPP IPTA 2010 yang dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Saifuddin Abdullah di sini semalam - Kosmo Online
Read More...

Mass Spot- Check IIUM

Jumaat, 6 Ogos 2010
Salam, maaf lambat respon. Dah mengikut perbincangan daripada awal tetapi tak sempat nak reply. Terima kasih Jeff, my old friend tolong bagi tahu ke pengetahuan SRC.

http://www.facebook.com/jeffrey87?v=wall&story_fbid=144568482228749
(Sila copy link dan buka new tab)

Untuk makluman, dalam update facebook saya yang lepas-lepas, saya ada mengatakan kemungkinan akan diadakan spot-check besar-besaran dan ada diingatkan supaya bersiap-sedia dengan sebarang kemungkinan tetapi pihak kami pun tidak mendapat makluman yang jelas kerana kami juga students seperti anda, mana mungkin perkara ini akan diberitahu kepada kami.

Stand daripada SRC, yang penting;

1. Pakaian harus menutupi aurat.
2. Pakaian harus bersih dan rapi
3. Untuk lelaki, agar memakai pakaian yang panjang sampai menutupi aurat.
4. Sedangkan wanita, harus menggunakan pakaian yang menutupi anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
5. Para lelaki muslim, haram hukumnya menggunakan sutera dan emas. Oleh kerana itu, dilarang bagi lelaki muslim untuk menggunakan barang-barang diatas. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.:

"Sesungguhnya dua benda ini (emas dan sutera) haram atas lelaki
ummatku." (H.R.Abu Daud)

6. Dalam Islam tidak diperkenankan lelaki memakai pakaian wanita dan sebaliknya. kerana hal ini dapat menyebabkan "tassabuh".
7. Dalam ajaran Islam, hukumnya sunat memakai pakaian dengan diawali bahagian kanan.
8. Tidak diperkenankan memakai pakaian yang mewah.
9. Lebih mengutamakan pakaian yang berwarna putih.
10. Hendaklah berpakaian yang rapi dan sopan.

http://www.ipislam.edu.my/index.php/artikel/read/207/-Adab-berpakaian-menurut-Islam

Saya yakin sahabat-sahabat faham, stand kami adalah yang digariskan Islam.

Berkenaan isu berselipar dan round-neck, saya bersetuju dengan anda semua. Tapi mungkin alasan daripada pihak yang 'bertanggungjawab', untuk mendidik mahasiswa supaya lebih kemas. Walaubagaimanapun, saya berpendapat, jenis pakaian yang seperti berselipar dan round-neck perlu dilimitkan semasa ke kelas dan masa pejabat. Ketika malam atau discussion, kita perlu lebih bebas dalam berpakaian janji mengikut adab yang digariskan Islam. Tidak dilupakan juga, pergaulan antara lelaki dan perempuan semasa berdiskusi juga semestinya sentiasa dijaga.

Bagi yang menyaman dalam keadaan tidak adil; hanya local dan tidak international; perkara ini tidak sepatutnya diamalkan di "Taman Ilmu & Budi" ini.

Duit saman kemana?? Akan kami usahakan untuk mendapatkan jawapan daripada pihak berwajib.

Untuk isu di KAED, Faris dan Atiqah telah berusaha sedaya mungkin membantu sahabat-sahabat sekalian. Mereka telah berusaha untuk memastikan studio dibuka semula pada lewat malam. Harap kepada yang salah faham menyangka SRC yang meminta studio ditutup awal untuk melihat kembali repot Faris dan Atiqah di blog SRC http://src-iium.blogspot.com atau di board-board di KAED. Repot-repot ada ditampal di board-board di KAED. Harapnya repot-repot tersebut masih tertampal.

Hopefully, jaga adab kita sebagai hamba Allah dalam berhujah dan menggunakan perkataan. Kita sepatutnya menjadi contoh kepada students universiti lain dalam percakapan, pergaulan, pemakaian dan sebagainya.

Kami akan meneliti perkara ini dan jangan risau, kami juga students seperti anda semua; kami faham keadaan anda semua.

Semestinya juga, selepas ini sahabat2 akan bersama kami berkenaan isu ini. Kami tidak kuat tanpa sahabat-sahabat sekalian.

Hamba yang dhoif.....Doa

ESSET, Bangi,
Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan (MPPK),
4-6 Ogos 2010


Read More...

NST - Aug 4, 2010 - MAYC sees youthful rebirth

Khamis, 5 Ogos 2010
Read More...

.: PicTuReS of UpGraDinG StudY RooM :.

Rabu, 4 Ogos 2010
E1-3-13 AND E1-3-15
Before the upgrading process...

During the upgrading process...

After the upgrading process...

These are the results !!!!Thanks to all who are willing to help to achieve this manifesto. Special thanks to ENGINIUS XVI under leadership of the President, Wan Mohd Aizat.

Please use the rooms wisely, they belong to all!!!

Read More...

2ND REPORT SEM 3 2009/2010

Isnin, 2 Ogos 2010
ENGINEERING CONSTITUENCY


WIRELESS ACCESSIBILTY AT IIUM

Since 5 years ago, SRC has fight for getting the wireless at our campus. At the beginning, SRC 2007/2008 managed to get the wireless accessibility only at Kulliyyah. Then, SRC 2009/2010 continues to get the accessibility at Mahallah.
On 12th May 2010, SRC had a meeting with Director of ITD. The Director said, their target is to ensure that the whole IIUM campus is covered by wireless connection. For the time being, only 50 to 60 users can access the internet at one point per time. However, the performance of the internet connection will be upgraded from time to time. Hopefully, all students can be patience while waiting for the upgrading process to be completed.

Furthermore, Director of ITD has recommended the students to have the original version of antivirus software. He said, many students has been using free version of antivirus and this is not good either for laptop or desktop where the protection is not at its optimum. This situation can affect the connection in IIUM because the biggest user of wireless in IIUM is students themselves. Hence, the Director recommended students to use F Secure antivirus available for purchase with the price of RM75 (for 3 users) at ‘IIUM Koperasi’ located at the center of IIUM.

UPGRADING THE STUDY ROOM

On April 2010, we managed to get the budget for upgrading the study room from Deputy Dean of Student Affairs. Furthermore, we have face lifted the study room in June with the help from the ENGINIUS XVI. The study room for sisters is at E1-3-13 and E1-3-15 is for brothers.

Unfortunately, some of the items that have been put in the study room have been removed by irresponsible student. As Muslim, this should not be happened. It is our responsible to take good care of what have been provided in the study room. We hope that it will not happen again in the future.


STANDARDIZATION OF THE FOOD PRICE

30th July 2008, the university has approved new selling prices for food and beverage. After a discussion, we managed to come out with pamphlets regarding the food prices. The pamphlets were already distributed to students. Kindly, please refer to SRC’s blog and Facebook for the pamphlet.

On 29th of June 2010, we once again sent a letter to Madam Nurul ‘Ain binti Mohamed Noor, Assistant Director of Facilities, Food and Services Department (FFSD). We had urged FFSD to immediately change the price poster at all cafeteria in IIUM with the new one so that the food prices will be updated.

Carbon copies of this letter has been sent to Prof. Dr. Nik
Ahmad Kamal Nik Mahmod, Deputy Rector of Student Affairs, Dr. Nor Asiah Mohamad, Director of Student Development Division, Madam Haliza Hamzah, Head of Department, Assistant Director of Facilities, Food and Services Department, and Mr. Mohd Senu Awang, Deputy Director of Student Development Division.

According to FFSD, they did not receive any complaints from students regarding the food prices. Thus no action can be taken. As a student, we should kno
w our right regarding the food prices. Any enquiries concerning the details of the food prices, or comment about the services and cleanliness of the café, please visit FFSD website and forward your complaints and suggestions to http://www.iiu.edu.my/ffsu.


PROMOTING IEM TO ENGINEERING STUDENTS

Regarding this issue, we already discussed it with Dr. Zuraida Ahmad, Deputy Dean of Student Affairs. Dr. Zuraida encouraged the students to join IEM (undergraduate). It is important for us to register with IEM because we will get some beneficiary. Furthermore, we are trying to work on this matter. Hope we can get something by this coming new semester 1, 2010/2011.


INSTALLATION OF ENGINEERING SOFTWARES IN GPCL

This suggestion was discussed with Bro. Nasaruddin (CSSU) but it is still under discussion between SRC and CSSU:

1. Limited amount of computer compare to the number of the student of KOE.
1.1 A few numbers of students can use the computer in one time.
1.2 The main purpose of lab is to provide internet services to the students in getting information.

2. It takes long time for student to finish the project using the software, this lead the other students to wait for long time.

3. Problem in saving their project since the software’s version of many students does not compatible with the software’s version in the lab.

4. The performance of computer will be slow since the specifications of the computer only suitable for internet surfing.

If you have any ideas on how to improve SRC 2009/2010, kindly forward your comments to http://src-iium.blogspot.com . You are also invited to visit our office at level 4, above old Muamalat Bank.


MUHAMMAD FIRWAN NORLIZA

PRESIDENT
http://nawrif.blogspot.com

AHMAD KHAIRUL AZMAN MOHD SALLEH
SPIRITUALITY & ISLAMIZATION SECRETARIAT

http://tajin999.blogspot.com

STUDENTS’ REPRESENTATIVE COUNCIL 2009/2010
Read More...

BH - Sep 30, 2010 - Benarkan berpolitik

Ahad, 1 Ogos 2010

Read More...
banner125125 d'famous_125x125 ads_box ads_box ads_box
 

Politik

Ikon

Berita